Xledger

Endelig et ekte webbasert økonomisystem for norske kommuner. Skreddersydd for arbeidsdeling både internt og eksternt. Tilgjengelig overalt og tilpasset nettbrett og smarttelefoner. Glem stadige oppgraderinger, du er alltid på siste versjon.

Standardisering

Når flere kommuner gjør ting på samme måte, blir alt mye enklere. Enklere å lære, enklere å bruke, enklere support.
Med Xledger får du en ferdig oppsatt kontoplan (basert på KOSTRA), lønnartskontoplan, spørringer, rapporter mv.

Oppdatert kommuneregnskap

Et oppdatert regnskap er nøkkelen for gode beslutninger. Xledger har mye funksjonalitet som hjelper kommunen med å være ajour:

  • Integrert nettbank med automatisk bankavstemming.
  • Integrert skanning og elektronisk arbeidsflyt
  • Full handtering av EHF.
  • Ferdige spørringer for løpende avstemminger, eks alle kretsløpene.

Besøk nettsiden til XLEDGER og les mer om verktøyet