Xledger AS blir majoritetseier i Arena Norge AS

Xledger AS har overtatt 75% av aksjene i Arena Norge AS. 25% av selskapet eies fortsatt av nåværende ansatte i Arena Norge AS.

Ledelse og ansatte i Arena Norge har i lengre tid ivret for at dette skulle bli en realitet. Xledger og Arena Norge har de siste årene utviklet et fantastisk samarbeid. Arena Norge og Xledger styrker med dette sin posisjon med å kunne levere moderne skybaserte løsninger til norske kommuner innenfor økonomi/regnskap, lønn/HR, budsjett og plan- og styringssystem.

Arena Norge ble etablert i 2001 for å utvikle og levere budsjett og styringssystem til offentlig sektor. I dag bruker ca. 150 kommuner i Norge og Sverige disse løsningene. I tillegg leverer selskapet økonomisystemet Xledger og styringssystemet Stratsys til en rekke norske kommuner.

Xledger er i dag en ledende leverandør av moderne, skybasert ERP-system med flere tusen kunder.  Kundene er både i privatmarkedet og i kommunemarkedet/offentlig sektor og finnes i mer enn 50 land. I de siste årene har Xledger og Arena jobbet sammen som partnere med en felles visjon om å bidra til et digitalt løft i kommunesektoren. Det store gjennombruddet kom i 2016 da kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Aust-Agder fylkeskommune (IKT Agder) anskaffet hele løsningen. Med dette utgangspunktet og med de mange muligheter som ligger i denne sektoren for å ta i bruk moderne løsninger, var det en naturlig videreføring mellom Xledger og Arena at man fant sammen også eiermessig. Selskapene vil samlet representere en omsetning på over 200 millioner kroner i 2018.

 

«Norinnova AS og Norinnova Invest AS har vært hovedaksjonærer siden oppstart og deltatt i hele utviklingsfasen av selskapet med kapital og kompetanse. Norinnova Invest ser det som en naturlig utvikling at en industriell eier overtar selskapet og er sikker på at selskapet overdras til rette aktører», sier adm.direktør Karl Johan Jakola.

 

«Vi er svært fornøyde med de muligheter dette oppkjøpet gir. Nå kan vi samle en større del av leveransen til kommunene i ett felles miljø og på den måten skape et enda bedre ståsted for å lykkes inn mot denne sektoren», sier Helge Strømme som er adm.direktør i Xledger. 

 

Vi ser fram til å være sammen med kundene våre også i årene framover. Den organisasjonen dere kjenner og de leveransene vi har i dag, vil fortsette som før. Vi opplever Xledgers kjøp som veldig velkomment. Det gir oss mer ressurser og en tryggere base for videre satsing, til glede både for oss og kundene våre.

 

Terje Hammerfjeld

Daglig leder

Arena Norge AS

Flere innlegg i kategorien Aktuelt