Webinar Arena budsjett

Gratis webinar i tiltaks- og investeringsmodulen i Arena budsjett, den 25.oktober fra klokken 09:00 til 09:30.

Tiltaksmodulen

Utredes normalt tiltak som skal underlegges politisk behandling i forbindelse med budsjettet. Dette kan være nye behov, endringer i driften, forslag til innsparinger og effektiviseringer mv.

Investeringsmodulen

Investeringstiltakene utredes med mulighet for å simulere rente- og avdragsbelastningen gjennom å velge ulike lånetyper (annuitets-, serielån) med variabler for renter, løpetid, terminer og avdragsfrie år.

Meld deg på her.