Viktige endringer i Arena budsjettkontroll

Det betyr at du kan lage ny prognose uten å opprette ny budsjettversjon, fortsatt er det siste gjeldende budsjett som danner grunnlag for ny prognose. For å lage ny prognose så gjøres det under «Systemrutiner – Globale funksjoner – Administrering prognoser».

Budsjettversjoner opprettes på samme måte under «Budsjett – Budsjettversjoner drift», dette er fortsatt stedet hvor det velges nytt gjeldende budsjett.

Ny rutine!

Så snart dere er ferdig med prognosen, må prognosen låses av (Systemrutiner – Globale funksjoner – Administrering prognoser), deretter importeres nye regnskapstall inneværende år, hvis budsjettgrunnlaget skal endres så gjøres det etter at prognosen er låst. Husk å velge eventuelt ny budsjettversjon som nytt gjeldende budsjett.

Ta kontakt for spørsmål rundt dette.

 

Flere innlegg i kategorien Aktuelt