Vestvågøy kommune tar i bruk styringssystemet STRATSYS

STRATSYS er et komplett styrings- og ledelsessystem for norske kommuner. Det samler alle planprosesser, styringsprosesser, kvalitetsarbeidet og rapporteringsprosesser i ett felles web-verktøy. Arena Norge er leverandør av STRATSYS i Norge, og har sammen med sine norske referansekommuner, skreddersydd et komplett styringssystem for det norske kommunemarkedet.

Vestvågøy kommune er inne i et større omstillingsprosjekt. I prosjektet arbeider de både med tiltak for å redusere kostnadene, med forbedringstiltak både på overordnet nivå og på de enkelte enheter/avdelinger, og de ser på organiseringen av kommunen.

«I dette arbeidet ser vi et stort behov for å få tilgjengelig og oppdatert styringsinformasjon, få kontroll på kvaliteten på det vi leverer av tjenester til innbyggerne, få mer sammenheng i planverket, og bedre rapportering på flere områder enn bare økonomi» sier prosjektleder for omstillingsprosjektet i Vestvågøy kommune, Villy Angelsen.

Han sier videre at utfra dette laget de en kravspesifikasjon på et datasystem som skulle dekke områdene styring, kvalitet, planlegging og rapportering. Anbudsinnbydelse ble sendt til 6 leverandører, og de fikk 3 tilbud. 

«Stratsys var det systemet som best dekket alle de fire områdene. Slik vi vurderer det, har systemet «litt igjen» på kvalitets-delen, men her oppfatter vi at utviklingsplanene er store.
Vi har erfaring med Arena som leverandør på budsjett og budsjettkontroll, og vet at de er en leverandør med høyt servicenivå. Vi ser fram til å komme i gang med bruken av Stratsys!» sier Villy Angelsen.

Det er mange muligheter i STRATSYS, og vi hjelper dere med å tilpasse verktøyet etter deres ønsker. Kontakt oss for en web-demonstrasjon og et uforpliktende tilbud.

Les mer om STRATSYS Her

     

Anette Farstad                                                           Terje Hammerfjeld
Markedsansvarlig Stratsys Norge                             Daglig leder Arena Norge
anette.farstad@arenanorgeas.no                             terje.hammerfjeld@arenanorgeas.no
Telefon 992 15 435                                                      Telefon 915 68 271

 

   En ny totalleverandør for norske kommuner

Flere innlegg i kategorien Aktuelt