Stratsys

Stratsys – et webverktøy for virksomhetsstyring i kommunene.

Når flere personer skal planlegge, gjennomføre og følge opp ting sammen, kan det fort bli uoversiktlig. I Stratsys vet alle hva som til enhver til skal gjøres, hvorfor, og hvilke frister som gjelder. Det er lett å holde oversikt over status på hele virksomheten, og det er enkelt å hente ut analyse av data og ferdige rapporter.

Stratsys-PDR-text-rgb-500x500

PLAN IT – Planlegg hva som skal gjøres

DO IT – Gjennomføre det som er planlagt

REVIEW IT – Følg opp og analysere hva som er gjort.

Rapporter

Rapportene/sluttdokumentet er ferdigformatert etter kommunens egen profil, så i stedet for å sende en mal i Word og få tilbake flere versjoner med ulike fonter og innhold som senere skal limes sammen til en felles rapport, løser Stratsys alt dette for deg. Den ferdigformaterte malen for rapporten distribueres automatisk til de deler av organisasjonen som omfattes av rapporten. I malen er det mulig å legge inn tydelige instruksjoner for å støtte de ansatte, begrense omfanget av innrapportert tekst ved å bruke tegnbegrensning, og angi frist for når rapporten skal være ferdig i ulike deler av organisasjonen.

I Stratsys er man alltid på siste versjon.

Sverige viser vei

Stratsys AB er et svensk selskap med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö og Norrköping. Stratsys styringsverktøy er markedsledende i Sverige med sine 160 kommuner og virksomheter.

Arena Norge er eneleverandør av Stratsys i Norge. 12 norske kommuner er i gang og flere står for tur.

Les mer om Stratsys og hvilke prosesser dere kan løse i verktøyet ›