Stratsys

Stratsys er et helhetlig styrings- og rapporteringssystem, som løser alle sentrale styringsprosesser i kommunen – fra kommuneplan til årsberetning, inkludert internkontroll, vedtaksoppfølging, målstyring, med mer.

Vi ønsker følgende kommuner velkommen som nye brukere av Stratsys:

  • Melhus kommune
  • Skaun kommune
  • Kristiansund kommune
  • Nes kommune i Akershus
  • Vadsø kommune
  • Arendal kommune
  • Grimstad kommune
  • Froland kommune
  • Aust-Agder fylkeskommune

 

Flere innlegg i kategorien Aktuelt