Program kommunekonferansen 2019

Kommunekonferansen 2019
Quality Airport Hotel Gardemoen 13. og 14. juni

Programmet er satt sammen for å dekke to behov:

  • Parallelle brukermøter for Xledgerbrukere, Arenabrukere og Stratsysbrukere, med fokus på nyheter, bruker-erfaringer og innspill til forbedringer
  • Mulighet for kundene våre å få presentert enkeltdeler av vår samlede ERP-løsning; Xledger / Catalyst One / Aksess / Stratsys

Vi har lagt inn gode pauser, hvor vi vil bemanne «support-stasjoner» for å svare på spørsmål mv. fra deltakerne.

Ved ankomst/registrering vil dere kunne melde dere på parallelle presentasjoner og brukermøter.

Vi håper også alle blir med på en hyggelig og underholdende festmiddag ?

 

        Meld deg på her

Pris

Konferanseavgift 2.500 + mva per deltaker

Konferanseavgift inkluderer lunsj begge dager og festmiddag m/underholdning.

Overnatting bestilles av den enkelte på : Quality Airport Hotel Gardemoen, konferansekode ARENA.

Påmeldingsfrist: 10. mai

 

Program

Dag 1

09:30   Ankomst/Kaffe og registrering

10:00   Velkommen

   Terje Hammerfjeld, Arena Norge AS

10:15   Xledger – en ny aktør i kommunemarkedet

   Helge Strømme, CEO Xledger AS

10:40  Presentasjon av ERP-løsning med delsystemer og integrasjonsbuss

Xledger (økonomi og regnskap)
Stratsys (plan- og virksomhetsstyring)
Catalyst One (HR)
Aksess (innkjøpsløsning)

11:10  Pause

11:40  Presentasjon fortsetter

12:30 Lunsj

13:30   Parallelle brukermøter del 1, med fokus på nyheter, brukererfaringer og innspill til forbedringer

B1   Xledger regnskap og økonomi
B2   Xledger lønn
B3   Stratsys
B4   Arena budsjettsystem og Arena+

15:00   Pause m/kaffe og småprat

15:30   Parallelle brukermøter fortsetter

16:30  Slutt dag 1

19:00   Festmiddag med underholdning

 

Dag 2

08:30   Parallelle brukermøter del 2, med fokus på nyheter, brukererfaringer og innspill til forbedringer

B1   Xledger regnskap og økonomi
B2   Xledger lønn
B3   Stratsys
B4   Arena budsjettsystem og Arena+

10:30   Pause m/kaffe og småprat

11:00   Needs & Ambition – Hvilke behov har kommunene og hva er ambisjonen?

   Dan Lorentzen, Arena Norge AS

Diskusjon i plenum

12:15   Oppsummering og avslutning

12:30   Lunsj / slutt