Omstille til nytt år i Arena

Så snart budsjettet er på plass i økonomisystemet så kan Arena omstilles til nytt år.

Ta kontakt på e-post: hjelp@arenanorgeas.no eller på telefon 924 54 111 for å omstille til nytt år.

For å omstille til nytt år så må vi ha tilbakemelding på:

  • Navnet på endelig budsjettversjon
  • Er ønsket rapporter tatt ut av Arena (For eksempel økonomiske rapporter, budsjettskjema 1a)
  • Kommunen må gi beskjed hvis tall i økonomiplanperioden i konsekvensjustert budsjett skal spares.

 

NB.Det er ikke mulig å ta ut rapporter fra tidligere år. Av den grunnen må det sørges for å ha tatt ut de lovpålagte rapportene. Videre bør man og ta ut en rapport på prisjusteringer, artsavhengighetoppsettet og en oversikt over pensjonsordninger i sosiale kostnader lønnsark.

 

Flere innlegg i kategorien Aktuelt