Nytt budsjettår

Nytt budsjettår

Før det omstilles til nytt år så må eventuelle rapporter for 2019 være tatt ut og budsjett 2019 bør være tatt inn i regnskapssystemet.

 

For å komme i gang med budsjett 19 så trenges:

  • Regnskap 2018
  • Budsjett 2019
  • Lønnsark for 2020

Det er mulig å importere filer i flere omganger.

Omstille til nytt år

Vi i Arena må omstille til nytt år.

Import av filer

Det er en enkel sak å ta inn nye filer. Det er valgfritt om dere sender filer til oss for import, men for de av dere som ønsker å gjøre det selv så er det fult mulig. Ta kontakt om dere trenger opplæring/veiledning for import av filer.

Minner om hjelpe tekst og video under hjel fra Arena inne i programvaren til Arena.
Erfaringsmessig så er det full trykk hos oss i august/september, for alle saker som haster er det lurt å ta en telefon først for å gi beskjed om at det haster. Ellers så prøver vi å svare dere i løpet av dagen og innen 24 timer.

Dette bør du være oppmerksom på ved import av lønnsfil.

  • År er nå 2018 (lønn for 2018)
  • Ansatt XX har to ulike stillinger, en stilling på 50 prosent med årslønnsgrunnlag på 380 000 kr og en stilling på 30 prosent og årslønnsgrunnlag 390 000 kr. Da skal ansatt XX ligge engang i lønnsarket med en stillingsprosent på 50 og årslønnsgrunnlag er 380 000 kr og engang på ny linje med en stillingsprosent på 30 prosent og 390 000 kr.
  • Utenom det ligger det en egen linje med andre tillegg og eventuelt funksjonstillegg. Andre tillegg kan ligge på samme linje, men de fleste kommunene splitter det opp på ulike linjer. Det viktigste er at total summen på årslønnsgrunnlaget blir korrekt. I dette eksemplet skal sum stillingsprosent være 80 prosent på to ulike linjer.
  • Arena korrigerer årslønnsgrunnlag i forhold til stillingsprosenten, så det er alltid årslønnen som skal være oppført.
  • Andre tillegg og funksjonstillegg skal alltid være tillegg per år.
  • Rekkefølgen på kolonnen er valgfri, men navnene må være det samme som i eksemplet.

Vi vil gjøre vårt ytterste med å bistå dere i år også.

Lykke til med budsjettprosessen for 2018!

Flere innlegg i kategorien Aktuelt