Nyhetsbrev september 2014

Velkommen til nye kunder!

Arena Norge AS er i fortsatt vekst. Stadig flere kommuner tar i bruk Arena Budsjettsystem, og de første kundene har også tatt i bruk Stratsys plan- og virksomhetsstyring og Arena Analyse.

Velkommen til følgende nye kunder på Arena Budsjettsystem; Stjørdal kommune, Tydal kommune, Fjell kommune, Askøy kommune, Volda kommune, Ørsta kommune, Sande kommune i Møre og Romsdal, Giske kommune og Troms Fylkestrafikk.

Vi ønsker også velkommen til de tre første norske kundene på Stratsys plan- og virksomhetsstyring; Voss kommune, Sør-Odal kommune og Sortland kommune. Det er bare å ta kontakt med oss for presentasjon av dette helt unike systemet, som håndterer organisasjonens behov for å plan- og planoppfølging, virksomhetsstyring-/rapportering, målstyring og andre sentrale oppfølgingsprosesser i organisasjonen.

Vi lanserte i mars 2014 Arena Analyse, et standardisert analyseverktøy for norske kommuner i programvaren Qlikview. Siden den tid har følgende kommuner anskaffet løsningen; Voss kommune, Hitra kommune, Nesseby kommune, Sykkylven kommune, Karasjok kommune, Samnanger kommune, Sortland kommune, Skaun kommune, Herøy kommune i Møre og Romsdal, Alstahaug kommune, Lenvik kommune, Våler kommune i Østfold, Fjell kommune, Bardu kommune og Ørsta kommune.

Arbeidet med ferdigstillelse av vårt nye økonomi- og lønnssystem (Xledger kommune) pågår for fullt. Sammen med oss har vi seks kommuner som alle har satt systemet i full drift. Dette er: Tana kommune, Nesseby kommune, Båtsfjord kommune, Berlevåg kommune, Dyrøy kommune og Ibestad kommune. Målet er å kunne levere denne løsningen til flere kommuner i løpet av 2015.

Vi benytter anledningen til å ønske alle lykke til med årets budsjettprosess. Vår support er for tiden i full sving med å hjelpe kundene våre med klargjøring av Arenasystemet for årets prosess.

Flere innlegg i kategorien Aktuelt