Nyheter i Arena budsjettsystem Q3-2019

Det er gjort en rekke forbedringer i Arena budsjettsystem de siste månedene. Endelig er det mulig å kopiere standardrapporter, du kan nå ta i bruk investering i budsjettkontroll og vi har økt fokus på sikkerhet og ytelse. Les mer om for endringene nedenfor.

Endret utseende

Vi har endret utseende på både knapper og en del skrifttyper.

 

Sikker overføring av filer – Lønnsdata

Vi har økt fokus på sikkerhet og alt av lønnsfiler skal sendes til oss gjennom sikker overføring av filer inne i Arena Budsjett.

Systemrutiner -> Filoverføring og nytt år -> Sikkeroverføring av filer -> Fortsett

Last opp filen – Send epost til hjelp@arenanorgeas.no med navnet på fila, samt at fila er lastet opp. Da tar vi den inn på vanlig måte.

Dra-og-slipp i organisasjonsstrukturen

Nå er endring og omorganisering av organisasjonsstrukturen forbedret ved å ta i bruk «drag and drop». Utseendet på omorganiseringssiden er også litt endret, men du kan gjøre det samme som før.

Kopiering av standardrapporter

Endelig er det mulig å kopiere standardrapporter! Det betyr at du kan kopiere en eksisterende standard rapportmal, for så å redigere linjene med dine egne lokale arter.

Systemrutiner  – Globale innstillinger av systemet – Maler budsjettrapporter

Investering i budsjettkontrollmodulen

Nå kan du følge opp investeringer for inneværende år i budsjettkontrollmodulen. Det betyr at du blant annet kan lage reguleringstiltak og egne gjeldende budsjettversjoner. Prosessen for oppfølging av investeringsbudsjettet går parallellt med kontroll av drift og de er ikke avhengige av hverandre.

Investeringstiltak

Endringer i inneværende års investeringsbudsjett gjøres under «Investering -> Reguleringstiltak».

 

Investeringsbudsjettversjon

For å aktivere reguleringer i et nytt gjeldende investeringsbudsjett, må det lages en ny versjon av investeringsbudsjettet. Det gjøres under «Investeringer -> Budsjettversjon -> Velg som gjeldende budsjett».

Som administrator kan du gi deg selv tilgang under «Sikkerhet-> Rettigheter-> Rolle – Velg budsjettkontroll og rollenavn-> Gi deg selv tilgang».

 

Egen formel for varsling av manglende lønnslinjer

Arena har alltid markert fastlønnslinjer i konsekvensjustert budsjett der det fantes budsjett, men ikke en bakenforliggende lønnslinje (for de som bruker lønnsark). Nå kan du selv velge hvilke lokale arter som skal få denne advarselen, du kan fortsette å bruke den gamle måten (kostraart 010), eller du kan slå av advarslene helt.

Systemrutiner -> Globale innstillinger av systemet -> Lønnsoppsett -> Advarsel ved manglende lønnslinje

 

For å endre hvilke lokale arter det skal varsles for, gå til Systemrutiner -> Globale innstillinger av systemet -> Formel for fastlønn

 

 

 

Flere innlegg i kategorien Ukategorisert