NYE FORSKRIFTSRAPPORTER I ARENA BUDSJETTSYSTEM

Det ligger nå tre nye Standardrapporter (forskriftsrapporter) i Arena budsjettsystem;

  • Bevilgningsoversikt drift – Beta

  • Bevilgningsoversikt investering – Beta

  • Økonomisk oversikt drift – Beta

Disse er satt opp med bruk av gyldige kostra-arter, i tråd med den foreliggende KOSTRA veiledningen. Vi har allerede avdekket at KOSTRA veiledningen ikke er komplett. Eksempelvis er art 500 (brukt til byggelånsrenter i Investeringer) ikke tatt med i KOSTRA veilederen. Svar fra Dep på dette er som følger:

Når byggelånsrenter inngår i anskaffelseskost, så hører også aktuell art med (selv om den ikke står i oversikten). Det kan nok dukke opp flere slike «uteglemmelser». Husk at det er reglene i budsjett- og regnskapsforskriften (+ gkrs) som avgjør regnskapsføringen og hvor utgifter mv. skal plasseres i oppstillingene. Oversiktene som dep. har sendt ut er en hjelp/veiledning, men ikke nødvendigvis uttømmende mtp hvilke KOSTRA-arter som skal tilordnes hvor.
Det betyr at kan forekomme uteglemmelser som må hensyntas før vi fjerner «beta-merkingen».

Videre kan dette gi kommunene to utfordringer:

Ugyldige kostraarter fra 2020, som er brukt i tidligere års regnskap/budsjett, er IKKE med i forskriftsrapportene. Veiledningen sier ikke noe om hvor disse evt. skal føres i de nye forskriftsrapportene.
En del kommuner budsjetterer i 2020 på utgåtte kostraarter. Tall på disse artene vil da ikke være med i nye forskriftsrapporter

Løsning

Under systemrutiner / Maler budsjettrapporter, finnes det nå en knapp som heter

 

Hent standardrapport

Der kan man velge hver av de nye forskriftsrapportene, og hake ut for «Oppdater».

Hele standardrapporten vil da komme opp:

 

Her vises alle sumlinjer i rapporten, og på oppdateringshaken vil man se hvilke lokale arter/kontoer som er definert på hver sumlinje.

Det første man gjør er å klikke på oppdateringshaken på siste linje i rapporten;

 

Fremført til inndekning i senere år

Følgende vil da vises:

Artene i boksen til venstre er de lokale artene/kontoene som IKKE er med i forskriftsrapporten, dvs. lokale arter/kontoer som er koblet til ugyldige kostra-arter fra 2020 (eller tidligere år).

Dersom dere skal ha med disse artene i ny forskriftsrapport, MÅ dere finne ut hvilke rader i rapporten de skal være med på, og oppdatere linje for linje i rapporten ved å legge til artene/kontoene der de skal være. Husk å ta de med på alle sumlinjer også (Sum inntekt, sum utg, Brutto driftsresultat, Netto driftsresultat, Fremført til inndekning senere år).

Flere innlegg i kategorien Aktuelt