Det er flere nye muligheter i Arena nå!

Her er en kort oversikt over tre nyheter på systemet fra sommeren 2015.

  • Det er nå mulig å bruke terminer i lønnsark. Dette er spesielt aktuelt for oppvekstsektoren. Det innebærer at lønnsarkene kan filtreres på f.eks. en vår- og høst-termin. Både i lønnsarkene og lønnsrapportene vil man få beregnet samlet årsverkseffekt av hver termin. Det blir altså mulig å ha kontroll på om det er endringer i lønnsvolum mellom terminene. Dersom det er aktuelt for kommunen å vurdere denne funksjonaliteten, er det bare å ta kontakt med oss. Det må foretas et enkelt oppsett; Angi terminenes navn/antall måneder og angi hvilken del av organisasjonen som skal ha termindelte lønnsark.
  • I lønnsarkene er det «søk på navn» nå tilgjengelig. Man kan velge hele eller deler av kommunen og søke på et navn i kontofilteret. Det betyr at det nå er langt enklere å finne ut hvor en person er budsjettert, og om en person er budsjettert flere steder (med kontroll av samlet stillingsstørrelse for vedkommende).
  • Dersom man bruker kommentarfeltet i organisasjonskartet, kan disse kommentarene nå tas ut sammen med tallrapporter. Det er bare å gå inn på budsjettrapporter, velge en rapportmal og hake av for at man vil ha med organisasjonskommentarene.

 

Vi ønsker alle lykke til med årets budsjettprosess!

Flere innlegg i kategorien Aktuelt