Kompensasjon for merverdiavgift

Ifølge brev fra KRD 29.10.2013 skal artene 728 og 729 fra 2014 slås sammen til 729 Kompensasjon for merverdiavgift.

I økonomisk oversikt  – investering skal denne framkomme som egen linje (linje 4). Vi har i dag opprettet den nye arten 729 i Arena og oppdatert alle kommuner  slik at den er tilgjengelig for alle. Vi har også opprettet den nye linjen i hovedoversikt investeringer.

Endringen medfører ikke andre endringer for dere enn at kompensasjon for merverdiavgift nå framkommer på egen linje i stedet for under «overføringer med krav til motytelse«. Vi sletter ikke art 728 så lenge noen har tall på denne kontoen.

Det samme gjelder for budsjettskjema 2A.

Flere innlegg i kategorien Aktuelt