Julebrev 2014

Kjære Arenabrukere

Vi ønsker dere alle ei fantastisk jul – og gleder oss til videre samarbeid i 2015.

Allerede i januar legger vi ut en forbedret versjon av Arena budsjett og budsjettkontroll. Mer informasjon om dette kommer når den nye versjonen er lagt ut. Det jobbes videre med ny og forbedret funksjonalitet fram til neste versjon, som vil komme ca. juni 2015. Vi takker for alle innspill og forslag til forbedring fra kundene våre. Uten gode ideer og ærlige tilbakemeldinger kommer vi ingen vei.

På nyåret vil vi kontakte kundene våre med tilbud om demo av Arena Analyse, et nytt produkt vi kom med i mars 2014. En rekke kommuner har tatt det i bruk – og vi viser det gjerne fram til flere.

Vi er nå i gang med de første leveransene av Stratsys plan- og virksomhetsstyring. Det ser veldig bra ut. Det er bare å kontakte oss for demo av dette systemet, som håndterer produksjon av styringsdokument, målstyring, internkontroll, virksomhetsrapportering, oppfølging av politiske vedtak – og en rekke andre rapporteringsprosesser.

Det pågår nå intenst arbeid for å ferdigstille vårt nye økonomisystem (regnskap, fakturering, lønn). Vi er stor takk skyldig til seks kommuner som har tatt systemet i bruk – og bidratt til å gjøre utviklingen mulig. Dette er Tana, Båtsfjord, Berlevåg, Nesseby, Dyrøy og Ibestad.

God jul fra alle oss i Arena.

Siv Heggelund, Merethe Rochmann, Dan Lorentzen, Johan Bryngelsson, Anette Farstad, Fredrik Westermark, Helene Wiik, Terje Korvanen, Karl Johan Palm, Andreas Østrem Nielsen og Terje Hammerfjeld.

Flere innlegg i kategorien Aktuelt