Har kommunene behov for å finne den røde tråden?

Etter å ha jobbet med kommunale planprosesser i noen tiår, har erkjennelsen endelig sunket inn. Kommune-Norge har mange flotte planverk, målsettinger, strategier og virksomhetsplaner. Midt oppe i dette er det en økonomisk virkelighet som trumfer det meste av ambisiøse mål og gode intensjoner. Som en politiker sa til meg en gang; «På våren vedtar vi hva vi ønsker å få til. På høsten vedtar vi budsjettkuttene». Dykker man dypere i materien, finner man enda flere logiske utfordringer. Det er vanskelig å finne sammenhengen mellom mål, strategier, prioriteringer og tiltak. Prosessene har en lei tendens til å være parallelle, uten sammenkobling. Målene styrer ikke hva vi prioriterer. Virksomhetsplanene beskriver hva som skal gjøres i år, men er de styrt av overordnede planer? Er det slik at den daglige oppgaveløsningen kun er styrt av driften, det som skjer her og nå – ikke av hva vi ønsker å få til?

Kommunen er en kompleks organisasjon. I tiår har man forsøkt å finne svar i privat sektor på hva som er riktig medisin. Men fortsatt sliter vi med det mest grunnleggende og enkle spørsmålet: Hva er den røde tråden i det vi holder på med? Hva er sammenhengen mellom planene og det vi faktisk gjør?

 

Terje Hammerfjeld
Daglig leder

Flere innlegg i kategorien Aktuelt