ERP

Vi leverer en alt-i-ett-løsning for økonomi, budsjett, plan- og virksomhetsstyring. Arena ERP er et integrert produkt, som gir din kommune en samlet løsning for planoppgaver, rapporteringsprosesser og økonomistyring.

Arena Budsjettsystem

Som per dato anvendes ca. 150 norske og svenske kommuner, til budsjett/økonomiplan og prognosearbeid.

Stratsys

Som benyttes av ca. 150 svenske og et økende antall norske kommuner som hovedsystem for planlegging, rapportering, målstyring, vedtaksoppfølging og andre sentrale prosesser i kommuneorganisasjonen.

Xledger kommune

Markedets eneste nettbaserte løsning for regnskap, fakturering og lønn. En standardisert kommuneløsning, klar til bruk.