Ny og skybasert ERP-plattform

Norske kommuner står foran et teknologisk veivalg. En skal ikke bare anskaffe et ERP-system, men en ERP-plattform som er klar for fremtiden.

Ekte skybasert

Xledger Public Solutions (XPS) er en ren skybasert ERP-plattform. Vi er nå klare – sammen med dere – til å gjennomføre et fundamentalt teknologiskift i kommunesektoren. Vi leverer digitalisering. Detter betyr standarisering, automatisering av arbeidsprosesser og alltid tilgang til informasjon i sanntid. Med Xledger Public Solutions får du alt dette i en pakke.

 

Selvbetjening

Med XPS får kommunen en felles selvbetjeningsportal hvor alle ansatte har tilgang til sine egne persondata, samt vedlikeholder sine egne personlige data. All oppfølging av arbeidsforholdet foregår i den samme portalen. XPS kommunisere med kommunens AD-løsning og gjennom full SSO trenger brukeren kun en pålogging.

 

Lederverktøy

Selvbetjeningsportalen gir ledelsen ett sted å følge opp fravært, kompetanse, on-boarding, stillingsbeskrivelser, historikk, mål og utviklingsplaner. Med XPS trekkes data enkelt ut i oversiktelige rapporter og visninger. Informasjon gir deg en unik innsikt og et godt grunnlag for beslutninger.