Budsjettering av pensjon – Hva er lov og hva er lurt?

Det er budsjettid og de fleste kommuneadministrasjoner er på oppløpssiden. En intens jakt på gode tiltak både for økning og reduksjon i velferdsproduksjonen nærmer seg slutten. Administrasjonssjefer rundt om, legger nå frem sitt balanserte forslag til hvordan inntektene i 2016 bør brukes. Et balansert budsjett tilfredsstiller «balansekravet» i kommuneloven, men spørsmålet er alltid om hvorvidt«realismekravet» er ivaretatt.

En vesentlig størrelse i budsjettet er pensjon, og fra mange av de 150 kommunene som bruker Arena Budsjettsystem får vi spørsmål om hvordan en best kan budsjettere pensjon.

Hver høst kommer det informasjon fra pensjonsselskapene om hva de estimerer kommer til å bli «pensjonsutgiften» og hva som kommer til å bli «pensjonskostnaden». De aller fleste som holder på idette gamet, er etter hvert blitt kjent med disse to størrelsene. Pensjonskostnaden er den størrelsen som skal påvirke driftsresultatet (resultatføres), mens pensjonsutgiften er det en skal betale(regningen). Differansen mellom disse to størrelsene er det såkalte premieavviket.

En vanlig praksis hos mange er å budsjettere med pensjonskostnaden. Dette er lov. Mange legger inn forventet positivt premieavvik som en inntekt i budsjettet, og dette bidrar i mange kommuner til å «berge» salderingen. Problemet oppstår når man ikke har satt av penger til å betale regningen fra pensjonsselskapene (pensjonsutgiften). Da oppstår det et likviditetsproblem. Dette er selvsagt håndterbart år om annet, men når dette akkumulerer seg over mange år, bidrar denne praksisen til betydelige likviditetsutfordringer. Selv med positive regnskapsresultat over mange år, viser bankkontoen minus – med behov for stadig økende kassakredittgrense. Det er derfor det er lurt å ta utgangspunkt i pensjonsutgiften i budsjettet. Om det er mulig er et politisk spørsmål, fordi dette vil kreve driftstiltak for å saldere budsjettet.

Når vi hjelper kommuner med å budsjettere pensjon i Arena, tar vi utgangspunkt i pensjonsutgiften. Ved å bruke oppsettet for pensjonsberegning i systemet, er det enkelt å simulere hvor stor arbeidsgivers andel må være i prosent av lønn – for å dekke regningene vi vet kommer. Et forventet positivt premieavvik får stå på vent til salderingsprosessen. Det er alltid lurt å prøve å finne balanse i budsjett/økonomiplan uten å ta hensyn dette. Så får politikerne bestemme til slutt.

 

Dan Lorentzen

Markedssjef Arena Norge AS

Flere innlegg i kategorien Aktuelt