Arena+

Ved å ta i bruk Arena+, så kan dere benytte Arena Budsjettsystem til produksjon av hele budsjett og økonomiplandokument.

Vi har laget en standardløsning som bl.a. inneholder:

 • Produksjon av budsjett- og økonomiplandokument
 • Produksjon av årsberetning
 • Kvartals- eller tertialrapport
 • Singel Sign On til Arena Budsjettsystem
 • Synkronisering av organisasjonskart/-struktur
 • Henter data live fra Arena Budsjettsystem

 

I tillegg er det med:

 • Mulighet for kostra-analyser
 • Interaktivt årshjul
 • Vise viktige styringsdata, f.eks. sykefravær
 • Arena+ kan også brukes som en lederportal
 • Samler flere system på startsiden
 • Samler dokumentproduksjon, rapportering og budsjettering på startsiden
 • Samler sentrale styringsdata på startsiden

Se video av Arena+ her.

Passord er Arena.

Flere innlegg i kategorien Aktuelt