Arena søker: Systemutvikler!

Bakgrunnsinformasjon

Arena Norge as har siden 2004 vært i kommunemarkedet med et eget utviklet internettbasert budsjettsystem, som i dag brukes i 150 kommuner i Norge og Sverige.

Første versjon av Arena var ferdig i september 2003. Vi har selv utviklet systemet basert på lang erfaring med budsjettarbeidet i kommunene, og behovet for et enkelt og effektivt budsjettverktøy. Kommunene betaler en årlig drifts- og vedlikeholdsavgift til oss for å bruke Arena. Vi forventer videre vekst i 2015.

I 2013 gikk vi inn i partnerskap med Xledger as og Stratsys ab og kan nå levere en komplett og integrert ERP – løsning til norske og svenske kommuner. De partneravtalene vi har inngått gir Arena eksklusiv rett til å selge Xledger og Stratsys til norske kommuner. Vi er 11 ansatte og har hovedkontor i Tromsø. 6 av oss jobber i Tromsø mens 5 bor henholdsvis i Bodø, Finnsnes, Stjørdal og Stockholm.

Xledger Norge as har utviklet et komplett regnskap/økonomisystem som i dag brukes av mer enn 3 500 private kunder. I løpet av 2015 vil Xledger være 100 % tilpasset og klar til bruk i norske kommuner. I 2014 har vi kjørt et utviklingsprosjekt med 6 kommuner som nå alle bruker Xledger. Arena vil bli fullintegrert med Xledger. Xledger har ca. 50 ansatte og holder til i Oslo.

Stratsys ab har utviklet et plan- og virksomhetsstyringsverktøy som i dag brukes av 4 norske kommuner + Troms Fylkestrafikk og 160 svenske kommuner og organisasjoner – fra de minste til de største. I Stratsys kan en kommune legge inn alle sine planer, fra kommuneplan og ned til det minste tiltak i en virksomhet. Stratsys er et utmerket verktøy for målstyring, oppfølging, analyser og rapportering. Sør-Odal og Voss kommuner har vært piloter for å tilpasse Stratsys til norske kommuner. Arena vil være en vesentlig premissleverandør i alle økonomiske analyser og rapporter i Stratsys. Vi jobber med integrasjon mellom Stratsys og Arena slik at disse dataene vil bli dynamisk oppdatert i Stratsys.

Xledger og Stratsys er i likhet med Arena nettbaserte. Vi bestreber oss på å lage mest mulige standardisert løsninger, slik at implementering for kunde skal være enkelt.

 

Beskrivelse av stillingen

Du vil inngå i et programmeringsteam med utviklingssjef Terje Korvanen og systemutvikler og sjef for Tromsøkontoret Andreas Østrem Nielsen. Hovedoppgavene er å konsolidere programmeringsfunksjonen og drifte Arena Budsjett og Budsjettkontroll.

Funksjoner:

 • Programmering og systemutvikling primært for Arena Budsjett og Budsjettkontroll (JAVA, JAVA EE, HTML, CSS, SQL)
 • Drift, vedlikehold og utvikling primært for Arena Budsjett og Budsjettkontroll
 • Jobbe ut mot kunder (support og kundekontakt per telefon og skriftlig). Kundene er økonomisjefer, økonomikonsulenter og virksomhetsleder i kommuner og fylker. En annen person tar førstelinjesupport.
 • Hvis du har kompetanse og/eller er interessert kan også drift av servere være en oppgave.

Arbeidsmiljø

 • Arbeidsstedet er Tromsø. Du skal dele kontor med fire personer; tre utviklere og en supportansvarlig/prosjektleder. En av utviklerne slutter 1. januar 2016. Totalt er vi seks personer på Tromsøkontoret.
 • Vi er et teamorientert miljø.
 • Teamet er høykompetent og fagsentrert med fokus på utvikling.
 • Del av et nettverk av kontorer på Finnsnes, i Bodø, Stjørdal og Stockhom, men det er liten grad av reisevirksomhet.
 • Kulturen i Arena er preget av at de ansatte strekker seg litt ekstra, f.eks. være tilgjengelig utenfor kontortid.
 • Samarbeid med Stratsys i Sverige (Gøteborg)
 • Lønn etter avtale

Evner

Vi ønsker særlig at du:

 • Kan handle på eget initiativ, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater.
 • Etterlever organisasjonens regler og prosedyrer; utfører planer med engasjement og utholdenhet og oppnår kvalitetsmessig gode resultater.
 • Er metodisk og systematisk i din tilnærming, planlegger framover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt.
 • Forstår raskt komplekse spørsmål og problemer, og kommer med sunne og rasjonelle vurderinger.
 • Demonstrerer spesialistkunnskap og ekspertise innen ditt felt og deltar i kontinuerlig faglig utvikling.
 • Samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon, og støtter andre for å nå teamets mål.

Vi legger også vekt på at du:

 • Er med på å skape en stabil og bekreftende atmosfære og støtter og oppmuntrer teamet når det oppstår problemer.
 • Er klar over egen styrker og svakheter og søker for å lære mer og utvikle deg.
 • Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte, snakker med autoritet og overbevisning, presenterer på en effektiv måte

Ønskelig utdannelse:

 • Master i informatikk eller tilsvarende kompetanse.

 

For flere opplysninger kontakt 

Andreas Østrem Nielsen

Telefon 92 80 32 78

andreas.ostrem.nielsen@arenanorgeas.no

Søknadsfrist 1. juni

Søknad med vedlagt CV sendes med e-post til post@arenanorgeas.no

Flere innlegg i kategorien Aktuelt