Versjon 6.0 av Arena er lagt ut.

Tradisjonelt lages neste års budsjett ved først å konsekvensjustere årets budsjett og deretter legge inn nye tiltak og/eller sparetiltak for å tilpasse seg kommunens utgiftsramme. I stedet er det nå i Arena mulig å beregne ressursfordelingen ved hjelp av kriterier. Kriteriene legges inn ved hjelp av formler som beregner ny budsjettverdi ut fra fastsatte standardverdier som er lagt inn for kommunen og enhetene. Slike standardverdier kan være kroner per bruker for ulike kostnadsarter, undervisningstimetall, gruppestørrelser, med mer. Det betyr at størrelsen på budsjett til sektoren og enhetene ikke beregnes ut fra dagens bruk, men ut fra behov i forhold til for eksempel antall elever, antall beboere på institusjon, antall som trenger hjemmebaserte tjenester osv. Sluttproduktet kan være en budsjettramme for en sektor eller for en bestemt konto.

Modulen er utviklet for å kunne brukes på alle sektorer og virksomheter i kommunen. I høst vil vi avholde et arbeidsseminar for å se om det er mulig å utvikle en standardmodell som gjør det mulig å kopiere et oppsett til dem som ønsker det. Hvis dere ønsker hjelp til å komme i gang med modulen kontakt Brukerstøtten.

Generelt

Noen forbedringer av utseendet og hastigheter.
Bedre støtte for IE 10.0
Budsjett

Varsel om mulige fortegnsfeil i konsekvensjustert budsjett utfra om kontoen er en inntekts- eller utgiftsart.
Det er nå mulig å angi hvilket ansvar ett tiltak skal sorteres etter.
For investeringstiltak er kan det nå velges ett prosjekt som det skal legges investeringer på. Når et tiltak er koblet mot en prosjektdimensjon i kontostrengen, vil det bli valgt automatisk i kontofilteret slik at det blir enklere å få oversikt over kontoene som investeringene skal legges til. Det er også mulig å velge ett prosjekt som det tidligere er lagt investeringer på og kopiere oppsettet for kontoer fra eksiterende prosjekt til nye prosjekt innenfor samme ansvar. For å ta i bruk dette må brukerstøtte kontaktes slik at vi kan gjøre de nødvendige endringene i oppsettet for kommunene.
Mulighet til å lage egne oppsett av hovedposter basert på KOSTRA-arter er lagt til under systemrutiner.
Integrering mot Stratsys.
Budsjettkontroll

Mulighet til å velge startmåned for reguleringstiltak slik at reguleringene blir periodisert riktig.
Aktivitetskart for budsjettkontrollmodulen er lagt til under systemrutiner.

Flere innlegg i kategorien Produktnyheter