Analyseendringer i Arena

Statistisk sentralbyrå endrer hvert år hvilke statistikkvariabler som samles inn fra kommunene. Navn og betydning kan også endres over tid, og til nå har vi latt gamle variabler ligger tilgjengelig for analyse i KOSTRAanalysen inne i Arena Budsjett.

For å gjøre det enklere å finne relevant tallmateriale, renser vi fra nå av bort variabler som SSB ikke har opprettholdt de siste to årene.

Dette medfører at en del gamle nøkkeltall som hver enkelt kommune har laget selv vil måtte oppdateres, slik at de bruker nye og tilgjengelig statistikkvariabler.

Gå inn på Systemrutiner -> Analyse -> Kostra nøkkeltall

 1

 

Trykk på Vis-knappen nederst på siden. Da får du opp alle lokale nøkkeltall, og kan endre hvert enkelt.

2

Flere innlegg i kategorien Aktuelt