Stratsys plan- og virksomhetsstyring

Arena Norge AS er i ferd med å lansere Stratsys plan- og virksomhetsstyring for norske kommuner. I Stratsys kan kommunen utvikle og følge opp alle planer, vedtak og andre oppgaver i en felles webløsning for alle ledere. Stratsys anvendes i dag i 70 svenske kommuner.

Ved utgangen av 2013 har vi ferdigstilt systemet til bruk i norske kommuner, og fått på plass nødvendige integrasjoner med Arena Budsjettsystem.

Stratsys er spesielt godt egnet til bruk i følgende prosesser i en kommune;

  • Oppfølging av politiske vedtak
  • Målstyring
  • Kommuneplan, økonomiplan, budsjettdokument, årsberetning
  • Måneds-/kvartalsrapportering
  • Internkontroll / HMS
  • Ulike former for kvalitetsarbeid

Stratsys kan benyttes til å utvikle plandokumenter, ferdigstille disse rent grafisk og følge opp planene hos alle som er tildelt oppgaver/aktiviteter. Det er enkelt for ledelsen å ha samlet status til enhver tid.

Stratsys gir kommunen full kontroll på sine plan- og oppfølgingsprosesser.

Allerede nå kan interesserte kommuner ta kontakt for en nærmere presentasjon av systemet. Dette kan skje ved en nettdemo eller ved et besøk fra vår side. Kontakt Anette Farstad (99215435), Terje Hammerfjeld (91568271) eller hjelp@arenanorgeas.no.

Flere innlegg i kategorien Aktuelt