Politikere kan bruke Arena

Arena budsjettsystem kan brukes direkte i den politiske prosessen. I mange kommuner skjer dette allerede. Dette kan gjøres på flere måter;

  • Bruke Arena i presentasjoner for politiske organer
  • Gi politikerne i kommunen tilgang til å se/lese budsjettversjoner, tiltaksbeskrivelser, og rapporter.
  • Gi politikere tilgang til å utvikle egne versjoner av budsjett/økonomiplan

I flere kommuner har formannskapsmedlemmer/gruppeledere egen pålogging til Arena, noe som gir mulighet til å utnytte verktøyet fullt ut. De kan lage egne budsjettversjoner basert på konsekvensjustert budsjett og utredede tiltak innenfor både investering og drift. De kan sågar skjule sine budsjettversjoner for andre partier i perioder. I møte mellom partiene kan de sammenlikne sine versjoner/prioriteringer og utvikle felles versjoner/prioriteringer.

En god prosess for aktiv politisk deltakelse i budsjettprosessen, kjennetegnes ofte av;

  • Tydelig/avklart arbeidsprosess mellom rådmann og politisk nivå, og tydelig politisk prosess.
  • Partiene gis anledning til å spille inn forslag til tiltak (drift/investering) som de ønsker rådmannen skal utrede så tidlig som mulig i budsjettprosessen.
  • Partiene gis anledning til å utvikle egne forslag til budsjett/økonomiplan i Arena før formannskapet foretar sin endelige innstilling til kommunestyret
  • Arena brukes aktivt i formannskapets og kommunestyrets behandling av budsjett/økonomiplan.

Politikere har selvsagt samme tilgang til support/veiledning fra oss som andre Arenabrukere i kommunen. For nærmere veiledning om mulighetene er det bare å ta kontakt med oss.

Flere innlegg i kategorien Aktuelt